Laiuse Linnuse ehitamist alustati Liivimaa idapiiride kaitseks Liivi ordu poolt 14.saj. lõpul. Hiliskeskajal sai see Eesti alal esimene tulirelvadele kohandatud kaitseehitis oma lõpliku kuju. 15.saj. keskpaiku ehitati linnusele suurtükitornid. Linnus purustati 1559 a., kuid korrastati ning Rootsi aja lõpul ehitati puidust paraadelamu, kus 1700-1701 asus Karl XII oma saatjaskonnaga. Pärast Põhjasõda jäi linnus varemetesse.
Huvitav teada: Tänapäeval korraldatakse seal talvel ajaloolist lumelahingut ja suviti rahvalikke üritusi.

Kontakt

Telefon +372 7768520
Asukoht Laiusevälja küla, Jõgeva vald

Asukoht