Koduleht on uuendatud LEADER-projekti “Jõgevamaa turismitoodete ja -teenuste arendus, sisuturundus ning tutvustamine välisturgudel” raames.

 

Projekti tegevusteks on www.visitjogeva.com kodulehe uuendamine, välismesside külastus, mainekujundusvideote tegemine. Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi koolitusi, koostatakse Jõgevamaa logoraamat, tehakse reklaami sotsiaalmeedias. Jõgevamaa tuntuse tõstmiseks kasutatakse maineisikut.

Projekti eelarve on 33 300 eurot, millest toetuse moodustab 29 970 eurot. Tegevused viiakse ellu maakondlike ja tegevuspiirkonna ühisprojektide ja koolituste meetmest.