Endla looduskaitseala Kesk-Eestis on moodustatud soode ja karstiallikate ning märgala liigirikkuse säilitamiseks. Kaitsealal on ettevalmistatud radasid, mis osaliselt kattuvad, ja liikumiskeeluga alasid. Matkaradadel saab tutvuda metsakoosluste, puisniidu, järvede, jõgede ja soodega, vaadelda linde ja õppida tundma elustikku.
Endla järve matkarada – 8km.
Männikjärve matkarada 2,2km.
Männikjärve raba õpperada – 7,3km.
Tooma külas Jõgevamaal, vanas sookooli hoones asub Endla looduskeskus. Ekspositsioonis tutvustatakse kaitseala väärtusi, korraldatakse loodusõpet. Külastamiseks broneeri aeg!