Suojelualue, jonka pinta-ala on 10161 hehtaaria, muodostettiin Viron keski- ja itäosille tyypillisten soiden ja suosaarien sekä Pandiveren harjanteen etelärinteen karstilähteiden säilyttämiseksi.

Luonnonsuojelualueen keskus sijaitsee Tooman kylässä Jõgevamaalla. Varaa aika tutustuaksesi keskukseen.

Endlan luonnonsuojelualueella sijaitsee merkittyjä vaellusreittejä, jotka antavat vierailijalle mahdollisuuden tutustua metsiin, niittyihin ja soihin, katsella lintuja ja oppia tuntemaan kasveja. Reitit ovat osittain samoja, jokainen voi valita itselleen sopivan:

* Endlan järven vaellusreitti – 8km
* Männikjärven vaellusreitti 2,2km
* Männikjärven suon luontopolku – 7,3km.