Saksamaalt pärit Eisen tegutses Torma ja Lohusuu pastorina aastail 1745-1775. Eisen murrab ettekujutuse kirikuõpetajast kui vaiksest, tagasihoidlikust mehest, kes tegeleb vaid hingeharimisega ning maistesse asjadesse liialt ei sekku. Eisen oli nii majandusmees kui filosoof, kes püüdis oma ideid Torma rahva seas juurutada. Suuresti tema eestvõttel rajati ka Torma kivikirik. 
Lavastus veab võrdlusmärgi mitte niivõrd Eiseni eluloolistele seikadele, vaid selle 250. aasta taguse aja ja tänapäeva vahele.