Imelise Mari Kalkuni soolokontsert Sadala Kõlakojas.