12.00 algavad Spordivõistlused
19.00 algab piletite müük
19.30 lastele mängud
20.00 esinevad omad rahvatantsijad ja Tabivere näitetrupp
20.30 rammumehe võistlus
21.00 ümber järve jooks
21.15 lõkke süütamine
21.30 tants