Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega piirkond.
Oma varakevadisel matkal külastame põhiliselt kopra ja saarma elupaiku ning jälgime hanede rännet. Sügisel aga saab jälgida põdrapulma ja hirve värvikat mängu. Meie retkejuht juhendab teid matkal ning juhib tähelepanu põnevatele loodusnähtustele.
Kindlasti haarake kaasa ka fotokaamera, sest võimalus on teha hunnituid looduspilte! Riietuge vastavalt ilmaoludele ja aastaajale sobivalt.
Hunting Experience pakub kliendi soovil loodusmatku lisaks Alam-Pedjale ka muudes Eesti looma- ja linnurohketes paikades.