17.30 rahvakoosolek rahvamajas
18.55 jaanitule süütamine tulealtaris
Esineb Mister Al

Kontakt

Toimumise kuupäev 23.06.2021
Mobiil +372 5289500
Facebook https://www.facebook.com/kalevipojakoda
Asukoht Kääpa küla, Mustvee vald