17.30 rahvakoosolek rahvamajas
18.55 jaanitule süütamine tulealtaris
Esineb Mister Al