Jõgevamaa mõisad on veel täiesti avastamata pärlid, kuigi kõigil neil on rääkida oma lugu. Osad on leidnud omale väljundi kooli näol ja on väljast vaadeldavad või ettetellimisel. Samas leidub ka selliseid, kes teevad ennast jõudsalt korda ja on avanud uksed külastajatele.
Nagu kihelkondades kombeks oli, asus igas kirik, nii ka siin, kõik nad on oma ajaloo ja legendiga.
Erilist rõhku tuleks pöörata Mustvee linnale, kus asub 5 eriusu pühamut ning Kasepää Tänavkülal 2 pühamut.

Jälgi objektide lahtioleku aegu ja suureks abimeheks on “Teeliste kirikud”.

Tule avasta Jõgevamaa kultuuri- ja ajaloolugu!