Den 3,5 km långa studieleden presenterar olika skogsgemenskap, man kan börja leden antingen hos Sihi eller Papi eldplats.
Leden går längs skogsvägar, riktningar, plankstigar och gångvägar på ett varierande landskap.
Leden går förbi Manteuffel familjs begravningsplats och komplexstation. I Sihi och Papi eldplats finns möjlighet att tälta och det finns eldplats med vindtak.
Leden är lämplig för vandrare i alla åldrar, den erbjuder en spännande och utbildande promenad.