3,5 km garo taku, kuras interešu punktos dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādām meža kopienām, var uzsākt gan takas sākumā esošajā stāvvietā, gan arī Sihi un Papi ugunskura vietās.
Mācību taka vijās pa meža iekšienē esošiem zemes ceļiem, orientieriem, dēļu celiņiem un takām dažādās ainavās.
Pārgājiena gaitā dosimies garām Manteuffel ģimenes apbedīšanas vietai un kompleksajai monitoringa stacijai. 
Sihi un Papi ugunskura vietās ir iespējams uzstādīt teltis un ir pieejama lapene. 
Kā interesanta un izglītojoša pastaiga šī taka ir piemērota visu vecumu apmeklētājiem.