Att fläta en spånkorg är Puiduaits huvudnummer och om det finns en plats var sådan konst köps, så är det Avinurme.
Med hjälp av anvisningar av en handledare kan alla deltagare i workshopen lära sig grundprinciperna för att fläta korgar: man väljer spånor, en bärkorg av spånor flätas och till slut ytbehandlas verket. Alla deltagare får nödvändig material och utrustning för korgflätning och när workshopen är slut, lämnar man den med sin egna korg. 
Det är just i korgflätningsworkshopen som vi har sett den mest gedigna glädjen över att man har flätat en spånkorg själv.