Vackra Luua herrgård har öppnat Luua Skogsbruksskolas museirum som presenterar både skolans och herrgårdens historia.
Flera av herrgårdens autentiskt renoverade rum är öppna för besökare. I museirumen kan gästerna beundra Luua herrgårds vackra interiör, läsa om parkens och hela traktens historia, se på gamla hedersbevis och skoldokument. Dessutom kan man i museets samling av uppstoppade djur stifta bekantskap med många djur och fåglar som lever i våra skogar.
Bra att veta: varje sommar deltar herrgården i projektet  ”Våra bortglämda herrgårdar”.