Jarko har inget jobb, utan en hobby som heter fiske :-)!
Hans mest populära tjänster:
1. Personlig guidande på någon av Estlands vattendrag (till exempel fiske på ån Emajõgi)
2. Anordnande av firmaevenemang på eller nära Estlands vattendrag (till exempel isfiske på Peipussjön)
3. Anordnande av fisketurer i Estland (till exempel fiske av öring på Norra Estlands småöar)
4. Olika presentpaket till födelsedagsbarn, fråga om personligt offert!