Pirmās ziņas par Lustiveres muižu ir atrodamas jau 1552. gada dokumentos.
Neogotikas stila muižas ēka celta pēc Tartu arhitekta un senlietu pētnieka Reinholda fon Gulekes projekta, kā arī ir viena no izcilākajām muižas ēkām Centrālajā Igaunijā. Ir saglabājies liels muižas parks un citas muižas ēkas.
Pašlaik muižā darbojas pansionāts.
Ēku var apskatīt tikai no ārpuses.