Eriolukord

Vabariigi Valitsuse leht eriolukorrast Eestis –  https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis, siit leiad kõik uudised, sh. kõik valitsuse rakendatud meetmed.

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleht – https://www.mkm.ee/et ja https://www.mkm.ee/covid19-kkk, KKK ehk korduma kippuvad küsimused.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku veebileht, https://www.arenduskeskused.ee/kriisimeetmed-ettevotjatele/.

Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskus https://kriisiabikeskus.ee/

Visit Estonia kogub ja täiendab pidevalt infot erinevatest kanalitest toimunust: www.puhkaeestis.ee/et/abiks-turismiettevotjatele-kriisiolukorras

Tööelu portaal – https://www.tooelu.ee/et/uudised/2552/koroonaviirus-ja-tooelu, konkreetsed juhised tööõiguse teemal.

Töötukassa koduleht https://www.tootukassa.ee/

Töötasu hüvitis  www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

Kredexi koduleht- https://www.kredex.ee/et, meetmed raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks.

Politsei- ja Piirivalveamet, tööjõu liikumise info jm teave eriolukorra kohta.

Üks võimalikest tööjõu jagamise platvormist Share Force One: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/koroonaviirus-ja-turism/jaga-toojoudu-uus-platvorm

Visit Estonia FB blogi https://www.facebook.com/visitestoniablogi/